zdjecie

Oferta

Gabinet Lekarza Rodzinnego

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej

Gabinet Położnej Środowiskowej

 

Zapisy w Rejestracji Przychodni

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia Dietetyczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia Internistyczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia Wad Postawy

Poradnia Rehabilitacyjna

 

Zapisy w Rejestracji Przychodni

 

 • profilaktyka – lakierowanie, lakowanie
 • leczenie zachowawcze
 • endodoncja
 • ortodoncja – konsultacje, leczenie aparatami ruchomymi
 • protetyka stomatologiczna

Zapisy w Rejestracji Przychodni

Poradnia Lekarza Rehabilitacji

 

Dział Fizjoterapii

Fizykoterapia

 • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • krioterapia – miejscowa (pary azotu)
 • laseroterapia miejscowa
 • ultradźwięki miejscowe
 • jonoforeza
 • galwanizacja
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy KOTZA
 • prądy TREBERTA
 • prądy TENS
 • prądy interferencyjne
 • ultrafonoforeza
 • lampa Solux
 • lampa Biospectrum

Kinezyterapia

 • gimnastyka w bólach krzyża
 • gimnastyka pourazowa
 • gimnastyka korekcyjna
 • gimnastyka ogólnousprawniająca
 • ćwiczenia indywidualne
 • ugul

Masaż suchy

 • suchy częściowy
 • limfatyczny

Zapisy w Rejestracji Przychodni

Porady lekarzy psychiatrów

Porady psychologów

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK)

Program przeznaczony jest dla pacjentów POZ Przychodni EL-MED.

Rok urodzenia: 1979, 1974, 1969, 1964, 1959.

Program Profilaktyki Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POCHP)

Program przeznaczony jest dla pacjentów w wieku 40-65 lat, palących papierosy, byłych palaczy, osób mających kaszel i duszności podczas wysiłku.

Z badań nie mogą korzystać osoby, u których wcześniej zdiagnozowano przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (lub przewlekłe zapalenie oskrzeli bądź rozedmę).

Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych – palenie jest uleczalne

Program przeznaczony jest dla palaczy tytoniu, którzy noszą się z zamiarem rzucenia palenia.

Program Profilaktyki Gruźlicy

Program przeznaczony jest dla pacjentów POZ Przychodni EL-MED.

Profilaktyka Raka Szyjki Macicy – badania cytologiczne

Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku 25-59 lat (decyduje rok urodzenia).

Zapisy w Rejestracji Przychodni

Porady lekarzy psychiatrów

Porady psychologów

Poradnia Zdrowia Psychicznego oferuje pomoc psychologiczną w zakresie następujących problemów:

 • depresje
 • zaburzenia nerwicowe
 • problemy małżeńskie, rodzinne i wychowawcze
 • sytuacje kryzysowe
 • zaburzenia odżywiania

Pomoc skierowana jest do osób:

 • przeżywających nadmierny smutek, zniechęcenie, brak energii, dyskomfort, stres
 • problemy w relacjach z innymi ludźmi
 • mających trudności z radzeniem sobie z emocjami, np. z lękiem, wstydem, nieśmiałością, agresją, złością itp.
 • przeżywających dotkliwą stratę osobistą

Zapraszamy również osoby pragnące rozwijać siebie, zrozumieć własne emocje i zachowania, czyli pogłębić wiedzę o samym sobie.

Proponujemy pomoc w formie konsultacji, psychoterapii indywidualnej oraz poradnictwa.

 

Zapisy w Rejestracji Przychodni

Porady lekarzy psychiatrów

Porady psychologów

Zapraszamy pacjentów uzależnionych m.in. od:

 • alkoholu
 • tytoniu
 • narkotyków
 • środków psychoaktywnych
 • komputera
 • telewizji
 • hazardu
 • seksu

Dla osób uzależnionych

 • sesje terapii indywidualnej
 • grupa podstawowa
 • grupa zapobiegania nawrotom picia (po zakończeniu grupy podstawowej)

Dla osób współuzależnionych

 • sesje terapii indywidualnej
 • grupa edukacyjna
 • grupa terapeutyczna (po zakończeniu grupy edukacyjnej)

Dla osób z rodzin dysfunkcyjnych (także DDA)

 • sesje terapii indywidualnej
 • grupa wsparcia (grupa otwarta)
 • grupa terapeutyczna (grupa zamknięta)

Warsztaty

 • radzenia sobie ze złością i lękiem
 • komunikacji
 • trening asertywności

Warunkiem uczestniczenia w warsztatach jest zgłoszenie się na wizytę konsultacyjną do psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego

Zapisy w Rejestracji Przychodni

 • kriochirurgia/elektrokoagulacja zmian miejscowych, nadżerek
 • iniekcje domięśniowe i dożylne
 • usunięcie ciała obcego z gardła/nosa/oka/ucha
 • założenie/wyjęcie wkładki domacicznej
 • nowoczesne leczenie łuszczycy lampą UVB

 • badanie elektrokardiograficzne serca (EKG) z opisem
 • 24-godzinne monitorowanie czynności serca (holter EKG)
 • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia krwi (holter RR)
 • monitorowanie tętna płodu (KTG)
 • badanie echokardiograficzne serca (echo serca)
 • badania ultrasonograficzne (USG)
 • USG naczyń (doppler)
 • wideokolposkopia
 • badania genetyczne
 • badania laboratoryjne

Szczepienia przeciw:

 • grypie
 • WZW typu A i B
 • rakowi szyjki macicy (HPV)
 • błonicy
 • nagminnemu zapaleniu opon mózgowych (kleszcze)
 • tężcowi (anatoksyna po skaleczeniu/urazie)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Logo